renoc

 

Bouwadvies en projectmanagement in Limburg

Inmiddels heeft Renoc Bouwadvies 25 jaar ervaring. Al een kwart eeuw houdt het bouwadviesbureau zich bezig met het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van het gedeeltelijk of geheel revitaliseren van woningen. Dat maakt Renoc Bouwadvies tot de bouwpartner voor advies over uw ideeën en of plannen.

Bouwadvies, wat houdt dat in?

Het advies van Renoc Bouwadvies omvat onder meer:

  • de inventarisatie van de wensen
  • het uitwerken van plannen in eerste ontwerpen
  • het toetsen van de bouwvoorschriften
  • het opstellen van een programma van eisen
  • het vaststellen van materiaalkeuzes
  • tot aan het kleurenschema opstellen toe

Van aanbestedingen tot onderhandelingen, het controleren van de begrotingen en het toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering: het hele bouwproces wordt u – indien gewenst – uit handen genomen. En met het uit handen nemen van het bouwproces, valt er een grote last van uw schouders.

Een betrouwbare en ervaren bouwpartner

Steeds vaker worden we door de particuliere opdrachtgever in een vroeg stadium bij het project betrokken als bouwpartner. Dat betekent concreet dat we onze kennis ter beschikking stellen aan de opdrachtgever om deze door de complexe gang van het complete bouwproces te sturen en leiden.

Iemand die uw belangen behartigt

Wilt u op iemand kunnen vertrouwen die het bouwproces begeleidt en toezicht houdt? Iemand die de al uitgewerkte bouwplannen in de gaten houdt en het eindresultaat voor u (mede)bewaakt? Renoc Bouwadvies is de contactpersoon tussen u en de architect, uitvoerende partij ,de aannemer. Neem contact op als u meer wilt weten

Laat u adviseren