renoc

 

Renoc Bouwadvies houdt toezicht op uw bouwproject

Tijdens het bouwproces wilt u blindelings vertrouwen op degene die de al uitgewerkte bouwplannen (mede) bewaakt. Iemand die elke bouwfase begeleidt, toezicht houdt en fouten signaleert voordat ze zijn gemaakt. Renoc Bouwadvies is de contactpersoon tussen u, de architect en de aannemer. Wij zijn de tussenpartij die miscommunicatie voorkomt en uw belangen behartigt.

Bouwtoezicht bij hele bouwproces

Elk bouwproject bestaat uit diverse stadia. Wanneer uw aannemer een bouwfase niet kan afronden, stagneert het proces. Dat kost u geld. Voor een voorspoedig verloop van uw project is het essentieel dat de voortgang van elk stadium wordt bewaakt. Renoc Bouwadvies houdt toezicht op de uitvoering en afronding van elke bouwfase. Van de uitgewerkte bouwplannen en vergunningsaanvragen tot en met de afbouw en oplevering.

Toezicht bij ruwbouw en afbouw

Tijdens de ruwbouwfase is het belangrijk dat de werkzaamheden conform de bouwtekeningen en het bestek worden uitgevoerd. Renoc Bouwadvies houdt hier toezicht op en bewaakt de kwaliteit van het geleverde werk. Naarmate de bouw vordert en het project steeds meer vorm krijgt, worden de details belangrijker. Wanneer de afbouwfase aanbreekt, is het van belang dat de afwerking tot in de puntjes wordt gedaan. Renoc Bouwadvies ziet hierop toe.

Bouwtoezicht bij oplevering

Is de gehele bouwfase afgerond of een deel van het project? Dan kunnen wij voor u de oplevering op kwaliteit en afwerking beoordelen. Onze bevindingen noteren we in een opleveringsrapport dat we aan u overhandigen.

Voor wie?

Renoc Bouwadvies is als tijdelijk toezichthouder op projectbasis inzetbaar. Wij houden bouwtoezicht voor particuliere opdrachtgevers, maar ook voor professionele partijen zoals woningverhuurders.